21 June 2024
Cabinet Avocat Varzaru Ion

Cum este calculat numarul de zile de îngrijire medicală?

Accidentele rutiere sunt o problemă serioasă la nivel mondial. Consecințele accidentelor rutiere afectează în primul rând participanții direcți ai accidentelor rutiere și familiile acestora.

Datorită faptului că accidentele rutiere duc la un număr mare de vătămări mortale incapacitante, consecințele acestor accidente se reflectă fundamental în sfera socială. Aceasta se referă la pierderile de locuri de muncă și dificultățile financiare aferente și un impact fatal asupra funcționării întregii familii. Nu trebuie să uităm că impactul psihologic al consecințelor accidentelor rutiere nu afectează doar participanții direcți, ci și familiile acestora. Participanții direcți la accidente rutiere suferă în special consecințe asupra sănătății și necesită daune morale 50 zile de îngrijiri medicale. Costurile asociate cu accidentele rutiere sunt suportate de întreaga societate.

Noțiunea de zile de îngrijiri medicale și cum se calculează

Această noţiune de zile de îngrijiri medicale este deseori interpretată greşit de către cei ce nu au cunoştinţe de specialitate şi este confundată cu zilele de spitalizare, perioada de incapacitate temporară de muncă (concediul medical) sau timpul efectiv necesar vindecării anatomice.

Fiind totuşi aflat în relaţie cu elementele menţionate, precizăm că nu există sinonimie între acest concept şi perioada necesară vindecării fizice a victimei.

Această noțiune de „zile de îngrijiri medicale” reprezintă o noțiune abstractă prin care medicul legist cuantifică gravitatea leziunilor suferite de tine.

Numărul zilelor de îngrijiri medicale nu se suprapune cu durata vindecării anatomice a leziunilor, cu zilele de spitalizare, sau cu durata zilelor de concediu medical.

Severitatea leziunilor posttraumatice, exprimată de medicul legist prin acordarea unui număr de zile de îngrijiri medicale, se raportează, între altele, la: durata tratamentului în regim de spitalizare, trăsăturile clinico-evolutive ale afecțiunii, tipologia leziunii și localizarea acesteia, antecedentele medicale ale victimei, terapia aplicată, etc.

Numărul de zile de îngrijiri medicale este calculat și în raport de baremele medico-legale care stabilesc durata medie a îngrijirilor medicale necesare fiecărei afecțiuni.

Cu toate că societățile de asigurări, atunci când formulează oferte de despăgubire, se raportează strict la numărul de zile de îngrijiri medicale, instanța de judecată nu poate fi obligată să aplice aceeași metodă de cuantificare a prejudiciului.

Așadar, evaluarea medico-legală îşi propune să analizeze retrospectiv, pornind de la prejudiciul suferit, evoluţia medicală a traumatismului produs de evenimentul vătămător, în acest caz, accidentul rutier, iar un rol esenţial în această operaţiune îl ocupă documentele medicale existente care vin să confirme şi să susţină obiectivitatea concluziilor ştiinţifice.

Importanța zilelor de îngrijiri medicale

Numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de medicii legiști sunt foarte importante nu doar din perspectiva cuantificării daunelor, ci și în ceea ce privește calea pe care partea vătămată o poate alege pentru a obține realizarea drepturilor sale.

De exemplu, chiar dacă persoana vătămată a formulat plângere penală, atunci când evaluarea medico-legală, în absența altor mențiuni, stabilește 50 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, valorificarea drepturilor se poate realiza în cadrul unui proces civil.

În situația în care leziunile sunt evaluate ca necesitând mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, persoana vătămată se poate constitui parte civilă în cadrul procesului penal, solicitând despăgubirile susmenționate instanței penale.